De eerste zeven Terschellinger ondernemers ondertekenden donderdag 28 september 2023 het Duurzaam Inkoop Manifest, ofwel Manifest Sustainable Procurement van SDG Nederland. Zij geven hiermee gehoor aan de oproep van SDG Nederland om tijdens de SDG Action week in actie te komen voor een duurzame wereld.👏

Vlaggendag SDG Action Day
Manifest Sustainable Procurement

Het Manifest Sustainable Procurement is nieuw dit jaar en geïntroduceerd als manier om sneller impact te realiseren op de Sustainable Development Goals (SDG’s) ofwel Global Goals. Bedrijven en semi publieke instanties in Nederland geven jaarlijks in totaal ruim 400 miljard euro uit aan de inkoop van producten en diensten. Deze inkoopkracht kan ingezet worden om leveranciers te stimuleren hun aanbod te verduurzamen. De SDG’s vormen hierbij een duidelijk kompas.

Bovendien is het een goede start om invulling te geven aan de aankomende Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) waar het gaat om inkoop en supply chain. CSRD is vanaf 2024 voor de eerste bedrijven wettelijk verplicht. En zal vanaf 2025 ook voor alle grote ondernemingen en vanaf 2026 voor beursgenoteerde MKB-bedrijven gelden.

Elke organisatie heeft een eigen startpunt: ambities, financiële mogelijkheden, monitorings-en meetmethoden, en invloed op de leveranciersketen kunnen uiteenlopen. De afspraken uit dit manifest zijn erop gericht dat de Partijen voortgang boeken met sustainable procurement, ongeacht hoeveel ervaring ze hier al mee hebben opgedaan. Twee stappen zijn daarbij van belang: het opstellen van een actieplan en het monitoren daarvan. 

Actieplan

Ondertekenaars van het manifest worden gevraagd binnen 1 jaar een actieplan op te maken, waarin ze focus aanbrengen op de SDG’s die het relevantst zijn voor hun bedrijfsvoering en daar vervolgens inkoopambities op formuleren.

Het doel van dit manifest is het verbinden van bedrijven en semipublieke instanties in één community die actief gaat bijdragen aan een duurzame inkoopketen, het behalen van de  SDG’s en/of de eigen duurzame organisatiedoelstellingen. Samen helpen we duurzaamheid in de hele keten te versnellen. De ondertekenaars van dit Manifest inspireren elkaar met actieplannen, delen hun best practices en monitoren/meten de behaalde prestaties.

De groep Terschellinger ondernemers is enthousiast en wil het komende jaar gebruiken om meer ondernemers te inspireren en het aantal deelnemende organisaties te laten groeien. 

Wil jij ook aansluiten? Je bent van harte welkom om dit Manifest te ondertekenen en je aan te sluiten. 

Meer info is te vinden op https://sustainable-procurement.nl/

Foto vlnr Linda Smit (Basecampus), Willemijn Steentjes (Flang in de Pan), Tineke Meijer (VVV Terschelling), Melis de Vries (Recreatie Terschelling), Marco Verdouw, Judith Warouw (Stayokay Terschelling), Michel Aaldering (VVV Terschelling). Puur Terschelling, De Walvisvaarder en de Jutfabriek doen ook mee maar konden niet aanwezig zijn bij de ondertekening.