THE GOODLIFE GOALS

THE Goodlife goals

do good, feel good

Do good, Feel Good met de Goodlife Goals. The Goodlife, het goede leven, is een kringloopsysteem waarin alles elkaar in balans houdt. Want al het leven op aarde is met elkaar verbonden. Eén samenhangend geheel. De mensheid slaat gaten in dit ingenieuze  complexe systeem. En als 1 van de radartjes stopt, schakelt dit andere processen uit. Met als gevolg dat het leven voor de mens op aarde ingrijpend verandert en misschien onmogelijk wordt.

Deze natuurwet vormt de basis voor al het leven op aarde. Ook dat van onszelf, wij zijn onderdeel van de natuur. Zonder schone lucht, geen gezondheid. Zonder bijen, geen voedsel, zonder water, geen leven. Etcetera. Er is geen begin en geen eind. Dat is wat duurzaam inhoudt. Dat het leven zichzelf in stand houdt.

Waar Global Goals zijn vastgesteld voor het collectief, zijn de Goodlife Goals gericht op het individu. Met andere woorden, het zijn Global Goals vertaald naar persoonlijke doelen en acties. Een goed leven ‘maak’ je niet alleen. Wie verbouwt je voedsel, repareert je auto en bouwt je huis? Leven betekent andere mensen nodig hebben. Daarom leven we in een samenleving – community.

In essentie zijn we in alles meer en meer met elkaar verbonden. Elke golfslag op zee, is net zo goed een golf als de gehele oceaan. Je mag best egoïstisch zijn, duurzaamheid is namelijk ook in jouw eigen belang. Met de industrialisering en globalisering zijn de effecten van het menselijk handelen grenzeloos. Dat geldt voor iedereen.

Goodlife Goal SDG 1
Help een einde te maken aan armoede
Goodlife Goal SDG 2
Eet gezond en verantwoord
Goodlife Goal SDG 3
Blijf gezond
Goodlife Goal SDG 4
Leer en geef kennis door
Goodlife Goal SDG 5
Behandel mannen en vrouwen gelijkwaardig
Goodlife Goal SDG 6
Wees zuinig op water
Goodlife Goal SDG 7
Gebruik schone energie
Goodlife Goal SDG 8
Werk aan een betere wereld
Goodlife Goal SDG 9
Bouw aan duurzame inclusieve netwerken en wegen
Goodlife Goal SDG 10
Kom op voor gelijke rechten
voor jezelf en anderen
Goodlife Goal SDG 11
Zorg goed voor je omgeving
en koop lokaal
Goodlife Goal SDG 12
Verklein je voetafdruk
Re-use, Repair, Recycle
and share
Goodlife Goal SDG 13
Sta op voor de
Global Goals
Goodlife Goal SDG 14
Houd rivieren
en oceanen
schoon en gezond
Goodlife Goal SDG 15
Verbind met de natuur
Ken je rechten en plichten
Goodlife Goal SDG 17
Werk samen
Deel de Global Goals

one tree can build a forest, one step can start a journey! that’s…

the power of one

Global goals

sustainable development goals

Wereldwijd is er draagvlak voor duurzame ontwikkeling. Maar liefst 193 wereldleiders van de VN zetten in september 2015 hun handtekening onder de 17 global goals.

Deze Global Goals zijn de blauwdruk voor een duurzame toekomst. Ze zijn ván iedereen en vóór iedereen. Dankzij deze werelddoelen, spreken landen, bedrijven, scholen en burgers een universele taal. Hoe mooi is dat!