The global goals

THE GlOBAL GoAls

sustainable development goals

Wereldwijd is er veel draagvlak voor duurzame ontwikkeling. Daarom introduceerden de Verenigde Naties 17 Global Goals, ook wel Sustainable Development Goals (SDG’s) om van onze wereld een betere plek te maken.

Als we deze Global Goals voor het jaar 2030 te halen, ziet de toekomst er kleurrijk uit. Zowel organisaties als individuen hielpen bij de totstandkoming van deze duurzame ontwikkelingsdoelen. Ze zijn een mondiaal kompas voor onderwerpen als armoede, onderwijs en klimaat.

In 2015 zetten maar liefst 193 wereldleiders hun handtekening onder het ontwikkelingsplan. Achter de zeventien doelen, zitten 169 targets waardoor de doelen concreter worden. Zo vormen de Global Goals al het ware een soort ‘spelregels’, die bepalen hoe we met elkaar en de aarde omgaan.

De Millenniumdoelen, voorgangers van de Global Goals, boekten al veel vooruitgang. Het was toen was het vooral de bedoeling om samen te werken tegen armoede. Vanwege dit succes, was het eerste zaadje voor een wereldwijde agenda voor duurzaamheid geplant.

Zo werd in de eerste plaats extreme armoede wereldwijd gehalveerd. Ten tweede is het aantal kinderen dat sterft vóór het vijfde levensjaar in die periode ook gehalveerd. Ook steeg wereldwijd het aantal kinderen dat naar school gaat. En tot slot is het gelukt meer mensen toegang te geven tot schoon drinkwater.

Ter conclusie: samen wereldwijde doelen stellen werkt dus echt! Op deze manier begrijpen we elkaar beter en spreken als het ware een universele taal. Daarom is het belangrijk dat ook jij ze kent.

SDG-icon-NL-RGB-01
Basis voorzieningen
beschikbaar voor iedere burger
SDG-icon-NL-RGB-02
Voedselzekerheid voor iedere burger
Gezondheidszorg betaalbaar voor iedere burger
Kwalitatief en inclusief onderwijs voor iedere burger
Gelijke rechten voor mannen en vrouwen
Schoon water en sanitaire voorzieningen voor iedere burger 
Betaalbare en duurzame energie voor iedere burger
Verantwoordelijk gebruik van grondstoffen voor eerlijk werk en economische veiligheid
Infrastructuur voor duurzame industrialisatie
Verminderen ongelijkheid binnen en tussen landen
Veilige, veerkrachtige en duurzame steden
Duurzame consumptie en productie
Aanpak van oorzaken en gevolgen van klimaatverandering
Beschermen en duurzaam gebruik van de oceanen en zeeën
Beschermen van ecosystemen, bossen en biodiversiteit
Bevorderen van veiligheid, publieke diensten en recht voor iedere burger
Versterken van het mondiaal partnerschap om doelen te bereiken

YOU’Re not a drop in the ocean, you’re the entire

Ocean in a drop

– RUMI –

GOODLIFE GOALS

een goed leven

Waar de Global Goals zich richten op de hele wereld als collectief geheel, zijn Goodlife Goals juist gericht op het individu. Het zijn als het ware Global Goals vertaald naar je persoonlijke leven. Een goed leven, is een duurzaam leven. Een goede keuze, is daarom een duurzame keuze.

Dat klink eenvoudig en toch is het zo. Als de balans scheef is, betaalt iemand de rekening. En die komt vroeg of laat vanzelf terug. We zijn namelijk meer en meer met elkaar verbonden. We ademen dezelfde lucht, we vissen in hetzelfde wateren, slapen onder dezelfde sterren en krijgen energie van dezelfde zon.

Ook krijgen we allemaal te maken met de gevolgen van klimaatverandering. Tenzij we nu in actie komen. De Global Goals zijn in het belang van iedereen, ook in jouw belang. Je mag daarom best een beetje egoïstisch zijn. Conclusie: verbeter de wereld en doe het voor jezelf.